Λεπτομέρειες Συμβουλής

Μέτριο
Προχωρημένος 30 λεπτά - Έμπειρος 45 λεπτά - Αρχάριος 1 ώρα, 15 λεπτά
Ελάχιστες υδραυλικές γνώσεις
Σωλήνας ανεφοδιασμού, συνδετική φλάντζα για το καζανάκι της τουαλέτας, σιλικόνη.
Κάβουρας, κατσαβίδι.
Για να διαρκεί περισσότερο και να λειτουργεί καλύτερα το εσωτερικό σύστημα στο καζανάκι, καλό είναι να χρησιμοποιούνται βαλβίδες πλήρωσης φίλτρου. Οι βαλβίδες πλήρωσης φίλτρου τοποθετούνται μεταξύ των εξαρτημάτων και της δεξαμενής. Αποτρέπουν το βρώμικο νερό να εισέρχεται στο καζανάκι, προστατεύοντας τη φλάντζα από φθορά λόγω χρήσης.

Περιγραφή

Εάν η τουαλέτα σας έχει διαρροή, μπορεί να χρειάζεται να αντικαταστήσετε το σωλήνα ανεφοδιασμού ή τη φλάντζα. Απλά ακολουθήστε τα εύκολα παρακάτω βήματα, ώστε να μπορείτε να την επισκευάζετε μόνοι σας!

Βήματα

Εάν ο σωλήνας ανεφοδιασμού έχει διαρροή

Κλείνουμε την παροχή νερού και στη συνέχεια αφαιρούμε τον σωλήνα ανεφοδιασμού με ένα κάβουρα και ένα κατσαβίδι. Αφού αφαιρέσουμε τον παλιό σωλήνα ανεφοδιασμού, μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον νέο.

Εάν το καζανάκι έχει διαρροή

Εάν το καζανάκι έχει διαρροή, μπορεί να χρειάζεται να αντικαταστήσουμε την παλιά φλάντζα. Για να αλλάξουμε τη φλάντζα, αφαιρούμε πρώτα το καπάκι από το καζανάκι και στη συνέχεια κλείνουμε τη βαλβίδα ανεφοδιασμού. Εάν υπάρχει νερό στο καζανάκι, το αδειάζουμε τραβώντας την αλυσίδα εκκένωσης.

Αφαιρούμε τις βίδες με τα παξιμάδια της δεξαμενής

Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις βίδες με τα παξιμάδια της δεξαμενής που συνδέουν το καζανάκι με τη βάση της τουαλέτας με ένα κατσαβίδι.

Αφαιρούμε το καζανάκι

Αφαιρούμε το καζανάκι κρατώντας το και από τις δύο πλευρές. (Συνιστάται να το σηκώσετε με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου δεδομένου ότι μπορεί να είναι βαρύ).

Αντικαθιστούμε την παλιά φλάντζα

Αφού έχουμε αφαιρέσει το καζανάκι, μπορούμε τώρα να αφαιρέσουμε την παλιά φλάντζα και να την αντικαταστήσουμε με μια νέα (Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα λεπτό στρώμα σιλικόνης στη φλάντζα για να σιγουρέψουμε ότι θα αντέξει περισσότερο.) Αφού αντικαταστήσουμε τη φλάντζα, μπορούμε να εγκαταστήσου- με ξανά το καζανάκι πάνω στη βάση της τουαλέτας και να τοποθετήσουμε ξανά τις βίδες με τα παξιμάδια. Τέλος, εγκαθιστούμε ξανά τον σωλήνα παροχής και τη βαλβίδα ανεφοδιασμού, και ανοίγουμε την παροχή νερού για να ελέγξουμε τυχόν διαρροές.