Λεπτομέρειες Συμβουλής

Μέτριο
Προχωρημένος 20 λεπτά - Έμπειρος 40 λεπτά - Αρχάριος 1 ώρα
Βασικές υδραυλικές γνώσεις
Φλοτέρ
Κάβουρας, ένα ποτήρι/κύπελλο.
Όταν αντικαθιστάτε το παλιό φλοτέρ, συνίσταται η χρήση νέου τύπου φλοτέρ κρούσης σφράγισης, για την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση του θορύβου.

Περιγραφή

Το φλοτέρ μπορεί να προκαλεί διαρροές. Προκειμένου να αποτραπεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τον συνδετήρα του φλοτέρ σύμφωνα με την επιθυμητή στάθμη του νερού. Εάν το νερό εξακολουθεί να διαρρέει μετά τις ρυθμίσεις, το φλοτέρ πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και μάθετε πώς να αντικαθιστάτε εύκολα ένα παλιό φλοτέρ!

Βήματα

Αφαιρούμε το παλιό φλοτέρ
Προτού αφαιρέσουμε το φλοτέρ με τη διαρροή, αδειάζουμε το καζανάκι και κλείνουμε τη βαλβίδα πλήρωσης. Στη συνέχεια, με ένα κάβουρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τον σωλήνα ανεφοδιασμού που πηγαίνει από τη βαλβίδα γεμίσματος στο φλοτέρ (βλέπετε στη μικρή εικόνα). Κατόπιν μπορούμε να αφαιρέσουμε το παλιό φλοτέρ από το καζανάκι.
Εγκαθιστούμε το νέο φλοτέρ
Αφού αφαιρέσουμε το παλιό φλοτέρ, μπορούμε τώρα να το αντικαταστήσουμε με ένα νέο.
Στερεώνουμε το νέο φλοτέρ στο καζανάκι
Μπορούμε να τοποθετήσουμε το νέο φλοτέρ εκεί που ενώνονται η παροχή και το φλοτέρ.
Εγκαθιστούμε το φλοτέρ
Αφού βάλουμε το φλοτέρ μέσα στο καζανάκι, μπορούμε να σφίξουμε το παξιμάδι σύνδεσης με τον κάβουρα και να συνδέσουμε τον σωλήνα παροχής.
Καθαρίζουμε το σύστημα
Για να καθαρίσουμε το σύστημα, θα πρέπει να αφαιρέσουμε την πάνω βαλβίδα από το νέο φλοτέρ. Καλό είναι να κρατάμε ένα ποτήρι πάνω από την ξεκαπακωμένη βαλβίδα και να ανοίξουμε την παροχή νερού για να καθαρίσει το σύστημα από τυχόν σκουριές και θραύσματα. Το ποτήρι αποτρέπει το βρώμικο νερό να ορμήσει έξω λόγω της πίεσης. Αφού καθαρίσουμε το σύστημα, θα πρέπει να κλείσουμε την παροχή νερού.
Εγκαθιστούμε ξανά το κινούμενο πάνω μέρος του φλοτέρ
Αφού στερεώσουμε το πάνω μέρος του φλοτέρ που είχε αφαιρεθεί για τον καθαρισμό, το τοποθετούμε πίσω γυρίζοντάς το κατά ένα τέταρτο δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας τα παραθυράκια του πάνω μέρους. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει τοποθετηθεί καλά.
Ρυθμίζουμε τη στάθμη του νερού
Τέλος, μπορούμε τώρα να ρυθμίσουμε την επιθυμητή στάθμη του νερού μετακινώντας τον συνδετήρα ρύθμισης του φλοτέρ στο καζανάκι πάνω-κάτω (η ιδανική στάθμη του νερού είναι στα μισά της δεξαμενής).