Περιγραφή

Όταν βλέπετε μια αιώρα, είναι φυσικό να έρχονται στο μυαλό σας εικόνες από μέρες ξεκούρασης, κυρίως καλοκαιρινές!

Με απλά βήματα θα είναι έτοιμη να τη χαρείτε εσείς και οι αγαπημένοι σας. Μπορείτε απλά να προμηθευτείτε μια αιώρα σε χρώματα της επιλογής σας και να τη στερεώσετε σε ένα σταθερό σημείο.

Ένα δέντρο αποτελεί το πιο σίγουρο στήριγμα. Μπορείτε να την στηρίξετε και ανάμεσα σε δύο ορθοστάτες, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή θα έχετε σχετική δυσκολία για τη στερέωσή της εξαιτίας των μεγάλων δυνάμεων που ασκούνται. Έτσι, προτιμήστε την κλασική λύση ενός δέντρου χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα απαραίτητα:

- 2 ξύλινους πήχεις διατομής 40x40 χλσ. και μήκους 1,60μ.
- 1 πρόσθετο σχοινί αντιστήριξης και
- 1 πάσσαλο πακτωμένο στο έδαφος

Βήματα

Οι ξύλινοι πήχεις εξασφαλίζουν σταθερότητα
1. Σφίξτε μαζί τους 2 πήχεις, ενδεικτικά με σφιγκτήρες, και ανοίξτε μια τρύπα 10 χλσ. για το πέρασμα της συνδετικής βίδας. Μια ασφαλής λύση για να ανοίξετε την τρύπα είναι με χρήση ενός δράπανου σταθεροποιημένου σε επιτραπέζια βάση.
2. Στρογγυλέψτε ομοιόμορφα τις πάνω άκρες, χρησιμοποιώντας έναν ταινιολειαντήρα ή ένα παλμικό τριβείο, και φαλτσοκόψτε λοξά τις κάτω άκρες σε γωνία περίπου 600.
3. Η σύνδεση γίνεται με μία περαστή βίδα με γάντζο και παξιμάδι, μία ροδέλα, ένα τυφλό παξιμάδι με κρίκο και ένα ναυτικό κλειδί στο οποίο αναρτάται η αιώρα.