Λεπτομέρειες Συμβουλής

Μέτριο
Προχωρημένος 10 min. - Έμπειρος 20 min. - Αρχάριος 30min. (Οι χρόνοι είναι βασισμένοι για περιοχή ενός καλοριφέρ)
Απαιτούνται βασικές ικανότητες ξυλουργικής.
Κόλλα, ταπετσαρία.
Ψαλίδι ή κόφτη, βούρτσα απομάκρυνσης αέρα.

Περιγραφή

Καθώς βάζουμε ταπετσαρία χρειάζεται να σκεφτούμε και τις περιπτώσεις εμποδίων στους τοίχους, όπως π.χ. καλοριφέρ.

Βήματα

Αφαιρούμε την ταπετσαρία που περισσεύει:
Αφού έχουμε κολλήσει το κομμάτι της ταπετσαρίας πίσω από το καλοριφέρ χρησιμοποιούμε ψαλίδι/ κόφτη για να μαρκάρουμε την ταπετσαρία κατάλληλα και να κόψουμε τα περισσευούμενα μέρη.
Τοποθετούμε την ταπετσαρία
Τοποθετούμε την ταπετσαρία πίσω στον τοίχο και βεβαιωνόμαστε ότι κόλλησε σωστά. Ειδική προσοχή κατά την επικόλληση χρειάζεται για να μην έχει μείνει παγιδευμένος αέρας ανάμεσα στο χαρτί και τον τοίχο.