Τα δομικά υλικά είναι ο απαραίτητος συνεργάτης μας σε όλες τις οικοδομικές εργασίες! Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλες οι πιθανές «κατασκευές» μας. Στον παρακάτω οδηγό θα δούμε τόσο τα βασικά είδη δομικών υλικών όσο και τις χρήσεις τους.

Οικοδομικά Υλικά

- Τσιμέντο

Το τσιμέντο είναι σε μορφή σκόνης και όταν αναμιγνύεται με νερό δημιουργείται ένα παχύρευστο υλικό, το οποίο αποτελεί το βασικό μέρος του σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές κατηγορίες οικοδομικών εργασιών όπως για παράδειγμα το χτίσιμο, το σοβάτισμα καθώς και διάφορες εργασίες δαπέδου.

- Κονίαμα

Το κονίαμα «ενώνει» τα οικοδομικά υλικά, όπως για παράδειγμα τούβλα και πέτρες σε εργασίες τοιχοποιίας. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτά τα υλικά. Τα βασικά συστατικά του κονιάματος είναι το τσιμέντο και ο ασβέστης. Με τη χρήση του εξασφαλίζουμε τόσο ανθεκτικότητα και αντοχή όσο και στεγανότητα.

- Οικοδομικός Γύψος

Ο γύψος χρησιμοποιείται κυρίως για να διευκολύνει τη διαδικασία του στοκαρίσματος, των ορθομαρμαρώσεων και των αναμείξεων με άλλα υλικά. Συχνά, χρησιμοποιείται στη βιομηχανία μαρμάρων, αφού λειτουργεί και σαν κόλλα στην ένωση κομματιών μαρμάρου. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ανάμιξή του με χρώμα και σαν ενισχυτικό πρόσφυσης των χρωμάτων.

- Στόκος

Ο στόκος χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:


 • Στόκος βάσης νερού
 • Στόκος βάσης γύψου
 • Ρητινικός στόκος

Ο αρμόστοκος αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία και εφαρμόζεται σε επιφάνειες προσφέροντάς τους αντοχή σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση πλακιδίων τόσο τοίχου όσο και δαπέδου.

- Σοβάς

Ο σοβάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς τοίχους κτιρίων αλλά και ταβάνια. Για να στρωθεί με σωστό τρόπο και να δώσει λείο αποτέλεσμα χρειάζεται μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή αν πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες είναι αναγκαία η χρήση μιας μηχανής εκτόξευσης.


Οι βασικές κατηγορίες σοβά είναι:


 • Τσιμεντοειδής σοβάς
  Ανήκει στις βασικές κατηγορίες του έτοιμου σοβά. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η επιτάχυνση και η διευκόλυνση της εργασίας. Ταυτόχρονα, χαρίζει στο τελικό αποτέλεσμα απόλυτη σταθερότητα.
 • Ακρυλικός σοβάς
  Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα καθώς και ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου. Δεν προκαλεί ρήγματα στην επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταργεί την ανάγκη βαφής των επιφανειών.
 • Σιλικονούχος σοβάς
  Προσφέρει κατά κύριο λόγο άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες μπορούμε να βρούμε προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση.


Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και την τελευταία δεκαετία και στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ο έτοιμος βιομηχανικός σοβάς για το σοβάτισμα των κτιρίων.

Σφραγιστικά

- Σφραγιστικό ακρυλικής βάσης

Προσφέρει υψηλή πρόσφυση σε δομικά υλικά όπως για παράδειγμα το μπετό και ο σοβάς, όμως παράλληλα δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες.

- Σφραγιστικό ασφαλτικής βάσης

Τα προϊόντα ασφαλτικής βάσης χρησιμοποιούνται κυρίως σε οροφές καθώς επίσης και σε συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα.

- Σφραγιστικό πολυουθερανικής βάσης

Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα, πρόσφυση και αντοχή στη γήρανση.

- Σφραγιστικό πολυσουλφιδικής βάσης

Χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς μηχανικούς αφού εφαρμόζεται κυρίως για ενώσεις αρμών με μεγάλη αντοχή σε χημικές ενώσεις.

- Σιλικόνη

Είναι το πιο γνωστό σφραγιστικό υλικό και έχει τις περισσότερες εφαρμογές στις οικοδομικές εργασίες. Υπάρχει ποικιλία προϊόντων καλύπτοντας τα περισσότερα υλικά όπως τζάμι, αλουμίνιο, μπετόν κλπ.

- Tροποποιημένη σιλικόνη

Έχει ευρεία εφαρμογή και προσφέρει κατά κύριο λόγο υψηλή ελαστικότητα, άριστη πρόσφυση καθώς δυνατότητα βαφής. Προτιμάται επίσης διότι είναι άοσμη και φιλική στο χρήστη και στο περιβάλλον.
Στεγανωτικά

Είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση της υγρασίας σε διάφορα σημεία όπως η ταράτσα, η πισίνα, το υπόγειο και άλλα. Αποτελούν ειδικό πρόσθετο το οποίο αυξάνει την αντίσταση του σκυροδέματος, του σοβά ή της τσιμεντοκονίας στην υγρασία. Η βασική κατηγοριοποίηση των στεγανωτικών είναι η παρακάτω:

- Στεγανωτικό υπογείων και δεξαμενών

Οι βασικές τους χρήσεις είναι η στεγανοποίηση υπόγειων χώρων με δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και από την αντίθετη πλευρά του νερού, η στεγανοποίηση επιφανειών οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με πλακίδια, η κάλυψη τριχοειδών ρωγμών λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, ακαριαίο σταμάτημα των διαρροών νερού και άλλες. Υπάρχουν στεγανωτικά που είναι κατάλληλα ακόμα και για επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή με πόσιμο νερό και τρόφιμα.

- Στεγανωτικό ταρατσών

Δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη με μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή. Τα περισσότερα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι ανθεκτικά σε ακραίες θερμοκρασίες από -25 έως και +120 αλλά και σε μεγάλη πίεση έως και 7 atm.

- Στεγανωτικό τοίχων

Υπάρχουν στεγανωτικά τοίχων τόσο για εξωτερικούς όσο και για εσωτερικούς χώρους. Η εφαρμογή ενός προϊόντος στεγανοποίησης προσφέρει σταθεροποίηση και προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία αλάτων. Παράλληλα αποτρέπεται η εμφάνιση μυκήτων και μούχλας.

- Στεγανωτική μεμβράνη στέγης

Προσφέρει πλήρη στεγανότητα με δυνατότητα αναπνοής. Η εφαρμογή της είναι εύκολη και γρήγορη.
Βελτιωτικά

Τα βελτιωτικά χωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες

- Πρόσμικτα σκυροδέματος

Αυξάνουν σημαντικά την αντίσταση στην υδατοπερατότητα, διευκολύνουν τη συμπύκνωση του σκυροδέματος, βελτιώνουν τη στεγανότητα καθώς και αυξάνουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.

- Πρόσμικτα κονιαμάτων

Τα πρόσμικτα κονιαμάτων αυξάνουν την πρόσφυση και τη συνοχή του κονιάματος, την αντοχή της τοιχοποιίας, ενώ παράλληλα προσφέρουν στεγανότητα, ελαστικότητα και αυξημένη αντοχή.

- Βοηθητικά υλικά σκυροδέματος

Συμβάλλουν στη μείωση της εμφάνισης ρωγμών, στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής αντοχής καθώς και στη μέγιστη αντοχή σε θερμοκρασίες παγετού.
Κόλλες πλακιδίων

Οι κόλλες πλακιδίων είναι ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό δόμησης, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή της κατάλληλης κόλλας προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των πλακιδίων για μεγάλη χρονική περίοδο. Για να κάνουμε τη σωστή επιλογή, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:


 • Τις κλιματολογικές συνθήκες και την έκθεση σε έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας.
 • Τις ανάγκες σε μηχανικές αντοχές.
 • Τη συχνότητα χρήσης του χώρου.
 • Το είδος της χρήσης, εσωτερική ή εξωτερική.