ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ VIVECHROM 600 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4LT
(Κωδ. 245263)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (LT)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


14,99 € 3,75 €/lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Διαλυτικό Vivechrom 600, γενικής χρήσης, συσκευασία 4 Lt.
Κατάλληλο για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και τον καθαρισμό εργαλείων βαφής.