ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 6-12MM, 12LT
(Κωδ. 267667)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


1,99 € 0,17 €/lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ελαφρόπετρα 6-12 mm, σε σακί 12 Lt.

Χαρακτηριστικά της ελαφρόπετρας 6-12 mm: Φυσική ελαφρόπετρα, πλυμένη & διαλεγμένη, το καλύτερο φυσικό
ελαφρύ πορώδες υλικό για υποστρώματα ανθοφυτοκαλλιεργειών και για εμπλουτισμό
και βελτίωση φυτοχωμάτων.