ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
(Κωδ. 345220)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


29,99 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Επίπεδη μεταλλική βούρτσα καθαρισμού της καπνοδόχου διαμέτρου 250 mm με 5 κοντάρια 140 cm, με συνολικό μήκος 7m, σε κόκκινη απόχρωση.