ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET
(Κωδ. 373798)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


3,99 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Καθαριστικό καπνιάς για σόμπες και λέβητες Pellet, για την απομακρύνη της καπνιάς και της πίσσας, συσκευασία 1 Kg.