ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΦΛΟΙΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ 100Χ300CM
(Κωδ. 349210)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιφραξη απο φλοιό δέντρου, σε φυσική σκούρα απόχρωση και με διαστάσεις 100x300cm.