ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ LUX 2LT ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ
(Κωδ. 360950)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (LT)

1 2
 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


4,99 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ψεκαστήρας χειρός & προπίεσης Lux, χωρητικότητας 2 Lt.

  • Με βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης.
  • Με ρυθμιζόμενο μπεκ.