ΣΧΑΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ V8 MAX POWER ΓΙΑ 3 ΠΟΔΗΛΑΤΑ
(Κωδ. 382531)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


39,99 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σχάρα αυτοκινήτου V8 Max Power, με δέστρες για την μεταφορά 3 ποδηλάτων.