ΧΛΩΡΙΟ ΤΡΙΧΛΩΡΟ
(Κωδ. 294389)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


42,99 € 4,30 €/kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Χλώριο τρίχλωρο 90% συσκευασία 10 Kg.

Χλώριο τρίχλωρο με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 90% για αργή διάλυση σε μορφή κόκκων.
Προιόν σχετικά βραδείας διάλυσης και δράσης.
Χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού

Δοσολογία: Αρχικά 10gr ανά μ3 νερού πισίνας .Μετά ρυθμίζουμε το ph μεταξύ 7,2-7,6.
Κατά την συντήρηση ρυθμίζουμε το ph μεταξύ 7,2-7,6 και βάζουμε 1-2gr ανά μ3 νερού σε ημερήσια βάση .
Τα επίππεδα του χλωρίου στο νερό πρέπει να είναι 0,4-0,7ppm για να μπορούμε να κολυμπήσουμε.

Συμπληρωματικές πληροφορίες