ΖΕΟΛΙΘΟΣ 25 KG
(Κωδ. 331672)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


14,99 € 0,60 €/kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ζεόλιθος, συσκευασία 25 Kg.

100% φυσικό προϊόν με 95% καθαρότητα σε κλινοπτιλόλιθο, κοκκομετρία 1,6-5 mm.
Κατάλληλο για βιολογική και συμβατική γεωργία.

Συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 40-50% του βάρους του.
Μειώνει τις απώλειες των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.
Συμβάλλει στην μείωση των λιπασμάτων κατά 20-25%.
Αυξάνει την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων κατά 17-65%.
Βελτιώνει την δομή και τον αερισμό του εδάφους.
Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες γιατί ο ζεόλιθος δεν αποδομείται.