Εγγύηση 3 χρόνων από την Praktiker

02/05/2019

Αγαπητοί μας πελάτες,

Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις που θα κάνουν το σπίτι σας πιο λειτουργικό και τη ζωή σας πιο άνετη, προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε για εσάς προϊόντα αναβαθμισμένης ποιότητας σε λογικές τιμές. Βασικό μας μέλημα είναι τα προϊόντα αυτά να έχουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, ώστε,κάθε φορά που αγοράζετε από εμάς, να μπορείτε να επωφελείστε από τη χρήση τους με διάρκεια.

Για το λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε τρία χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε online ή από τα καταστήματά μας. Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύος της είναι η ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος, για κάθε αγορά που έχει πραγματοποιηθεί από την 2/5/2019 και εξής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς, που αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς.

Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την επισκευή και αν αυτό δεν είναι δυνατό, για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν υπάγεται πλέον στη γκάμα μας, η αντικατάσταση θα γίνει με άλλο, παραπλήσιο προϊόν.

Παράλληλα με τα δικαιώματα που παρέχει η Praktiker Hellas με την παρούσα εγγύηση, ο καταναλωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από ενδεχόμενη εγγύηση του κατασκευαστή/εισαγωγέα, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα και τη σύμβαση πώλησης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά και να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος σας, καθώς εκεί περιέχονται σημαντικές πληροφορίες ορθής συναρμολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε µε το κατάστηµα Praktiker όπου σημειώσατε τις αγορές σας. Για online αγορές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ηλεκτρονικών αγορών τηλεφωνικά: 800 100 1122 (από σταθερό - χωρίς χρέωση), 211 100 1122 (από σταθερό ή κινητό) ή μέσω e-mail: eshop@praktiker.gr.
 
Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται τα αναλώσιμα προϊόντα (π.χ. λαμπτήρες, μπαταρίες), εφόσον έχουν εξαντλήσει τις ώρες λειτουργίας τους ή τη διάρκεια ζωής τους.

Η εγγύηση αυτή είναι προς όφελος του αρχικού αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλους.

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης, λανθασμένης τοποθέτησης, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, λόγω μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης και φροντίδας, ή παρεμβάσεων του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή μεταποιηθεί από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά χρήσης που έχει προκληθεί από τη συνήθη λειτουργία των προϊόντων, ούτε τις βλάβες από πτώσεις, ατυχήματα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. μεγάλες διακυμάνσεις τάσης δικτύου).

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δε συμφωνεί με την προοριζόμενη χρήση του, π.χ. για προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά ενώ προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Η εγγύηση δεν αποζημιώνει προκληθείσες ζημιές που τυχόν υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ειδικές Περιπτώσεις:

Η 3ετής εγγύηση σε ορισμένα είδη παρέχεται από κοινού από την Praktiker Hellas και τον κατασκευαστή/εισαγωγέα.

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς που συνδέονται με την αυξημένη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, ενδέχεται να ζητηθούν από την Praktiker Hellas ή/και τον κατασκευαστή/εισαγωγέα, προσωπικά δεδομένα αγοραστή (πελάτη μας).

Ειδικότερα, η Praktiker Hellas ή/και ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δύνανται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για λόγους παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων ή ειδικότερων θεμάτων που συνδέονται με την παρεχόμενη εγγύηση και τις καλύψεις της.

Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται με ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με επισκευές, ή/και αντικαταστάσεις σε εγγυήσεις της Praktiker Hellas -ή του κατασκευαστή/εισαγωγέα- με σκοπό την ανάλυση και καταγραφή των αιτίων ή  καλύψεων των παρεχόμενων εγγυήσεων και την αξιολόγηση και βελτίωση των προϊόντων ή εμπορευμάτων που πωλούνται από το δίκτυό της.

Η Praktiker Hellas ενημερώνει τους αγοραστές (πελάτες της) ότι η παροχή της τριετούς διάρκειας εγγύησης προϋποθέτει την αποδοχή από τους αγοραστές (πελάτες της) του όρου περί πιθανής ανάγκης συλλογής προσωπικών δεδομένων, η οποία θα περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω αναφερθέντες σκοπούς. Η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία, θα γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας: εδώ ή να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε μαζί μας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση:gdpr@praktiker.gr.

Επιστροφή στη λίστα
ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΑΣ ΜΕ:
VISA MasterCard DINNERS Maestro American Express Bank Upon delivery Iris
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ:
Visa MasterCard