ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ VIVECHROM 4LT
(Κωδ. 227021)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (LT)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


13,99 € 3,50 €/lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Διαλυτικό πινέλου Vivechrom, για βερνικοχρώματα πινέλου, συσκευασία 4 Lt.

Είναι διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό.
Το διαλυτικό πινέλου είναι ιδανικό για ντούκα και ριπολίνες. Βελτιώνει σημαντικά το άπλωμα και ελαττώνει το κιτρίνισμα.