ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ VIVECHROM 600 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,75LT
(Κωδ. 245262)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (LT)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


3,49 € 4,65 €/lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Διαλυτικό Vivechrom 600, γενικής χρήσης, συσκευασία 0,75 Lt.
Κατάλληλο για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και τον καθαρισμό εργαλείων βαφής.