ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BRENNENSTUHL MZ20 24 ΩΡΩΝ
(Κωδ. 288108)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


5,29 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Χρονοδιακόπτης μηχανικός Βrennenstuhl ΜΖ20, 16Α, 24 ώρων, σε μαύρη απόχρωση.