Επιδείξεις Προϊόντων (Ώρες Επιδείξεων: 11.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.)

07/01/2017 - Τμήμα Εργαλείων

  • Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και παρουσίαση εργαλείων Dremel.

14/01/2017 - Τμήμα Ξυλείας

  • Τοποθέτηση πατώματος Laminate.

21/01/2017 - Τμήμα Ηλεκτρονικών

  • Προϊόντα ύγρανσης και αφύγρανσης.

28/01/2017 - Τμήμα Εργαλείων

  • Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και παρουσίαση εργαλείων αέρος.