Προϊόντα Υπηρεσίες
210 99 40 000 Δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 349€ Έως 60 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα €πιστροφή Eurobank

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Praktiker Hellas ΑΕ.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα στοιχεία που σημειώνετε σε αυτό είναι ακριβή και αληθή.


Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της αίτησής σας για να εργαστείτε στην Praktiker Hellas ΑΕ, θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες -συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων- που έχετε υποβάλει σε εμάς:

  • Μέσω του βιογραφικού σας και της συνοδευτικής επιστολής
  • Μέσω της φόρμας προσωπικών στοιχείων που συμπληρώνετε στην ιστοσελίδα μας
  • Μέσω των πληροφοριών που κοινοποιείται σε εμάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων είτε απευθείας από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εταιρειών ευρέσεως εργασίας. Δεν αποσκοπούμε στη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα υγείας). Κατ’ εξαίρεση, θα χρησιμοποιήσουμε τυχόν τέτοια δεδομένα για να εξετάσουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε σε ειδικές προσαρμογές κατά τη διαδικασία συνέντευξης ή/ και πρόσληψης.


Σκοπός και Νομιμότητα Επεξεργασίας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες, δεξιότητες και καταλληλόλητα για τη θέση για την οποία υποβάλατε την αίτησή σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη διαδικασία πρόσληψης και για να διατηρούμε αρχεία για τις διαδικασίες πρόσληψης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε περίπτωση που το προφίλ σας επιλεγεί για την πλήρωση κάποιας θέσης εργασίας.


Πρόσβαση στα δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τρίτους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές μας.


Διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς δεν διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ.


Ασφάλεια των δεδομένων

Έχουμε λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, αλλοίωση ή κοινοποίηση και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους εργαζομένους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά.


Επιπρόσθετες πληροφορίες

Αν δεν προσκομίσετε όταν σας ζητηθεί, επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για εμάς προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας, όπως αντίγραφα πιστοποιήσεων ή προηγούμενης εργασίας, δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην εξέταση της αίτησής σας.


Διατήρηση

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα, το Βιογραφικό Σημείωμα, και η Συνοδευτική Επιστολή πρόκειται να διαγραφούν.

Κάντε τις πληρωμές σας με:
VISA MasterCard DINNERS Maestro Bank Upon delivery Iris
Ασφαλείς αγορές με:
Visa MasterCard

Best Workplaces
Best Workplaces Europe
superbrand Green Brand Awards 2023
Επίλεξε κατάστημα παραλαβής
ή επίλεξε ένα κατάστημα εξυπηρέτησης: