• ΠΩΛΗΤΕΣ (κωδ. S2015)

  Η PRAKTIKER HELLAS Α.Ε. ζητά να προσλάβει για τα καταστήματά της:

  ΠΩΛΗΤΕΣ (κωδ. S2015)

  Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΙΕΚ
  • 1-2 έτη σχετική προϋπηρεσία
  • Υπευθυνότητα
  • Άνεση στην επικοινωνία
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

  Η εταιρία προσφέρει:

  • Ικανοποιητικές αμοιβές
  • Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητα ανάπτυξης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, σε ένα από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  Fax: 210 34 93 219

  E-mail: hrgreece@praktiker.gr

 • ΤΑΜΙΕΣ (κωδ. C2015)

  Η PRAKTIKER HELLAS Α.Ε. ζητά να προσλάβει για τα καταστήματά της:

  ΤΑΜΙΕΣ (κωδ. C2015)

  Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΙΕΚ
  • 1-2 έτη σχετική προϋπηρεσία
  • Υπευθυνότητα
  • Άνεση στην επικοινωνία
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

  Η εταιρία προσφέρει:

  • Ικανοποιητικές αμοιβές
  • Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητα ανάπτυξης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, σε ένα από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  Fax: 210 34 93 219

  E-mail: hrgreece@praktiker.gr