Επιδείξεις Προϊόντων (Ώρες Επιδείξεων: 11.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.)

02/12/2017 - Τμήμα Ξυλείας

  • Τοποθέτηση πατώματος Laminate.

09/12/2017 - Τμήμα Ξυλείας

  • Τοποθέτηση πατώματος Laminate.

16/12/2017 - Τμήμα Ηλεκτρονικών

  • Παρουσίαση προϊόντων ύγρανσης και αφύγρανσης.

23/12/2017 - Τμήμα Εργαλείων

  • Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και παρουσίαση εργαλείων Dremel.

30/12/2017 - Τμήμα Εργαλείων

  • Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και παρουσίαση εργαλείων αέρος.