Εσείς ρωτάτε... και εμείς σας απαντάμε!

Το pellet είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο θέρμανσης και ηλεκτροδότησης – οικονομικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον καθώς είναι 100% φυσικό προϊόν. Έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και πολύ θέλουμε να το γνωρίσουμε μαθαίνοντας περισσότερα για αυτό και τους τρόπους χρήσης του!

Τι είναι τα pellets;

Τα pellets παράγονται από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών ή από μικρά πεπιεσμένα κομμάτια ξύλου χωρίς προσθήκη χημικών. Τα pellets χρησιμοποιούνται για θέρμανση σε σόμπες, τζάκια και λέβητες για pellet, παρέχοντας τη δυνατότητα αυτονομίας και ρύθμισης της θερμοκρασίας. Παράλληλα, λόγω του σχήματος και του μικρού τους μεγέθους διευκολύνουν τη μεταφορά τους και την τροφοδοσία του λέβητα.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες pellet;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση, υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες pellet:

  • EΝPlus A1: παράγουν τη λιγότερη στάχτη, πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και είναι ιδανικά για οικιακή χρήση.
  • EΝPlus A2: παράγουν περισσότερη στάχτη και προορίζονται για οικιακή χρήση αλλά και για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις με επαγγελματική χρήση.
  • ΕΝ-B: πρόκειται για βιομηχανικό pellet, δεν ενδείκνυται για οικιακή χρήση.

Το ENplus είναι ένα διαφανές σύστημα που επιτρέπει την ταυτοποίηση και παρακολούθηση του προϊόντος μέσω του αριθμού που αναγράφεται στη συσκευασία ή την απόδειξη.

Τα πιστοποιημένα κατά ENPlus pellets πληρούν τις βασικές προδιαγραφές όπως η πυκνότητα, η περιεκτικότητα σε σκόνη και το σημείο τήξεως τέφρας. Το υψηλό σημείο τήξης της τέφρας είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά για την υψηλή ποιότητα pellet.

Έχουν ημερομηνία λήξης τα pellets;

Όχι, δεν έχουν. Αν έχουν αποθηκευτεί με το σωστό τρόπο μπορούν να διατηρηθούν για χρόνια.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η καύση τους σε συμβατικό τζάκι ή ξυλόσομπα;

Τα pellets δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συμβατικά τζάκια και ξυλόσομπες, αλλά στις ειδικές συσκευές για pellets.

Η ποιότητα των pellets παίζει ρόλο στην θερμική απόδοση;

Κριτήρια ποιότητας όπως η χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα είναι καθοριστικής σημασίας για την μεγιστοποίηση της θερμικής απόδοσης. Είναι απαραίτητο να επιλέγουμε πιστοποιημένα pellets τόσο διότι προσφέρουν καλύτερη θερμική απόδοση όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους υγείας. Τέλος, η χρήση μη πιστοποιημένου pellet μπορεί να προκαλέσει κακή καύση στο μηχάνημα και κατ’ επέκταση να δημιουργηθούν ποικίλες βλάβες.

Είναι μεγαλύτερης θερμικής απόδοσης μια σόμπα pellet ή μια ξυλόσομπα;

Η θερμική απόδοση μιας σόμπας pellet είναι 4 με 5 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της ξυλόσομπας.

Η καύση προϊόντων pellet ρυπαίνει το περιβάλλον;

Η καύση προϊόντων pellet δεν προκαλεί τοξικά αέρια και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον αφού είναι 100% φυσικό προϊόν. Τα pellets δεν περιέχουν πρόσθετα χημικά, αφού είναι αποτέλεσμα μηχανικής επεξεργασίας της βιομάζας, είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ενώ παράλληλα για τη δημιουργία τους δεν απαιτείται η κοπή ξύλων.

Με ποιο κριτήριο επιλέγουμε την ισχύ μιας σόμπας pellet;

Το σημαντικότερο κριτήριο είναι το μέγεθος του δωματίου που θέλουμε να θερμάνουμε, για αυτό και τα συγκεκριμένα προϊόντα αναφέρουν τη μέγιστη κάλυψη τετραγωνικών μέτρων που προσφέρουν. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο όροφος. Τέλος, η ύπαρξη μόνωσης στο σπίτι ενισχύει τη διατήρηση της θερμότητας.