ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ DOMUS
(Κωδ. 020904)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϊόν με Ειδική τιμήΕιδική τιμή
 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


7,99€ 6,99 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Κλειδαριά μεσόπορτας Domus, με κέντρο 40/75 mm.