ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ DOMUS
(Κωδ. 020904)

 
Η ποσότητα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος του 0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


6,99 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Κλειδαριά μεσόπορτας Domus, με κέντρο 40/75 mm.